Cultural soulja - alerta


Alerta, Katipunan! was one of the songs of the revolution. It was the march used by the Kataas-taasang Kagalang-galangang Katipunan ng mga Anak ng Bayan (KKK)....


Cultural Soulja - AlertaCultural Soulja - AlertaCultural Soulja - AlertaCultural Soulja - Alerta

islandsolutions.us